เกี่ยวกับเรา

           

ME PLUS PROPERTY  is the urban real estate connection  ความตั้งใจอยากเป็นสื่อกลาง ให้คำปรึกษากับเพื่อน ผู้สนใจ

ง่ายๆ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะรูปแบบใด มูลค่าของเขาจะเพิ่มเองตามกาลเวลา